4a FASE (1999-2003)

Amb els anys, els riscos assumits per l’excavació extensiva, comencen a fer-se evidents en forma de degradació de les corones dels murs i del jaciment en general; per altra banda, els objectius de l’estratègia extensiva han estat assolits amb la declaració. El passiu acumulat en conservació obliga un canvi d'estratègia, tendint a prioritzar la consolidació i la restauració, així com les accions orientades al públic.

  • 2001. Redacció per encàrrec de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Pla Director Vilars 2000. Projecte d’excavació arqueològica, ordenació, consolidació i restauració de la Fortalesa dels Vilars d’Arbeca (les Garrigues, Lleida), Lleida, desembre 2001.
  • Projecte homologat: « De la aldea a la ciuitas. Materialidad e ideología : contrastación de modelos en el noroeste del Mediterráneo. II i I milenios ANE » (BS02001-0523).
  • 2002-2003. 1ª Fase de instal·lació del drenatge
  • Prossecució dels objectius citats, orientats en la perspectiva de l’excavació integral de la Fortalesa.
  • 2003. Reunió Internacional Chevaux-de-frise i fortificació en la primera edat del ferro europea. Lleida 27-29 de març de 2003.
  • Edició del DVD “La Fortalesa ibèrica d’Arbeca: segles VIII i VII ANE”, amb llibret interior multilingüe: català, castellà, anglès i francès.
  • Desenvolupament de “Vilars Virtual” (D, RV i RA) : edició de material de difusió (fulletó, joc...) i d’informació en diferents formats: paper, vídeo, CD-Rom, DVD, web.
  • Atenció preferent a la presència en els mitjans de comunicació (premsa local i nacional, radio i TV). Incorporació el 1999 a la Ruta dels Ibers (Museu d’Arqueologia de Catalunya).