Recerca i recuperació patrimonial de la Fortalesa. 1974-...

En un breu resum, intentarem oferir un recorregut panoràmic per la història del projecte des de el seu inici fins els nostres dies, seguint quatre fils conductors, la recerca, la recuperació patrimonial i la posada en valor, el context social i econòmic, la procedència dels recursos i la comunicació social, acadèmica i ciutadana. El resultat vol ser un recorregut panoràmic, que faci possible caracteritzar les diferents fases i la progressiva concreció dels objectius i visualitzar els canvis de ritme, les actuacions més significatives i els moments clau.

1a FASE (1974-1986)

 El descobriment: una intervenció de urgència

2a FASE (1987-1992)

 Neix un projecte científic 

3a FASE (1993-1998)

Els anys difícils. Sortir del forat: Excavar de forma extensiva per obtenir el reconeixement com a BCIN 

4a FASE (1999-2003)

Amb el vent a popa: Investigar i recuperar el monument. 

5a FASE (2004-2009)

Canvi de ritme i continuïtat: excavació i buidada del fossat i recuperació de la monumentalitat. 

6a FASE (2010-2012)

Del Pla Director Vilars 2000 a Vilars Segle XXI: El Parc Arqueològic de la Fortalesa.