El Grup d'Investigació Prehistòrica

El Grup d’Investigació Prehistòrica (GIP) es crea l’any 1987 en el sí de l’àrea de Prehistòria de la Universitat de Lleida amb la voluntat d’estructurar i promoure la recerca vinculada a la Prehistòria recent i la Protohistòria en una àrea geogràfica concreta com és la plana occidental catalana.

Des de l’inici s’intenta incorporar a la recerca arqueològica els mètodes d’excavació i registre d’avantguarda del moment i especialment desenvolupar totes les aproximacions vinculades a la recerca interdisciplinar, fins llavors pràcticament inexistents en la zona d’estudi. D’igual manera, estableix com a principi d’actuació la voluntat de protegir, conservar, socialitzar i difondre el patrimoni arqueològic moble i immoble desenvolupant una estratègia de R+D+I.

La posada en funcionament d’aquesta nova metodologia i concepte de la recerca i el patrimoni es du a terme inicialment en el jaciment de Els Vilars d'Arbeca. El GIP informatitza llavors el conjunt del registre documental, gràfic i fotogràfic ; estableix els protocols necessaris per optimitzar un mètode de mostreig sistemàtic vàlid per a les diferents disciplines vinculades a la paleoecologia i la paleoeconomia i es dota de la infraestuctura necessària per poder efectuar-ho. D’igual manera, endega un procés sistemàtic de restauració i difusió de la fortalesa.

Amb el pas dels anys, el grup millora i amplia aquests temptejos inicials tant des del punt de vista metodològic com d’aplicacions en altres jaciments. A la recerca programada, incorpora diverses intervencions en el marc de l’arqueologia preventiva, fins que l’any 2005 és reconegut com a Grup de Recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya (en el marc del Grup de Recerca en Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga (GRAPHA) de la UdL (2005SGR00798 i 2009SGR198).

Actualment, els seus membres participen, a més de les activitats pròpies del grup, en diversos projectes d’àmbit nacional i internacional i el GIP ofereix serveis externs vinculats a les seves línies de recerca a través del Laboratori de Recerca de la Universitat de Lleida.

Des de l’any 2012, co-dirigeix també un projecte d’arqueologia experimental amb seu al jaciment dels Estinclells (Verdú, l’Urgell).