2a fase (1987-1992)

Neix un projecte científic 

  • 1987. Consolidació de l’equip científic i del projecte interdisciplinari.
  • Projectes homologats: PB88-0455 i PB92-0148
  • 1988-1992. Excavacions programades incloses en un projecte específic de la Unitat d'Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga de la Universitat de Lleida. - Definició del sistema de documentació, excavació (open area) i registre (Harris Matrix).
  • Descobriment del camp frisó o chevaux-de-frise, organització radial de l’espai intern del recinte i cisterna central.