Articles publicats

Descarrega els articles de la Fortalesa en PDF

La Fortalesa dels Vilars d'Arbeca. Terra, aigua i poder en el món ibèric.

E. Junyent, J.B. López, La Fortalesa dels Vilars d'Arbeca. Terra, aigua i poder en el món ibèric, Catàlegs 3, Museu de Lleida, 2016

 

Chevaux-de-frise i fortificació: En la primera edat del ferro europea

Caballos y hierro. El campo frisio y la fortaleza de "Els Vilars d'Arbeca" (LLeida, España), Siglos VIII-IV a.n.e.

Funcionament del pou cisterna de la fortalesa ibera dels Vilars (les Garrigues): evidències de mesures en camp de conductivitat elèctrica de l’a...

Poch R.M., Junyent E., Balasch C., Funcionament del pou cisterna de la fortalesa ibera dels Vilars (les garrigues): evidències de mesures en camp de conductivitat elèctrica de l’aigua en períodes de reg del canal d’urgell. Quaderns Agraris (Instituci. Catalana d’Estudis Agraris), n.m. 36 (juny 2014), p. 51-64

Porcs, cavalls, ovelles i infants. Noves aportacions a les pràctiques rituals de la fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues).

Dr. Ariadna Nieto Porcs, cavalls, ovelles i infants. Noves aportacions a les pràctiques rituals de la fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues).- RAP num.23 (2013)

La Fortalesa dels Vilars d’Arbeca. Conservació i socialització

Emili Junyent, Carme Casals, “La Fortalesa dels Vilars d’Arbeca. Conservació i socialització”, dins de Fortificaciones. Intervenciones en el patrimonio defensivo Actas del XXXIV Curset. Jornadas Internacionales sobre la intervención en el Patrimonio Arquitectónico, Barcelona y Tortosa, 15 al 18 de diciembre de 2011, Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (ADIPA), Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid 2012, 49-58.

La Fortalesa de l’Aigua. Els fossats i el pou dels Vilars d’Arbeca: primeres lectures

Junyent, E., Poch, R. Ma., Balasch, C., Sala R. La Fortalesa de l’Aigua. Els fossats i el pou dels Vilars d’Arbeca: primeres lectures, Tribuna d'Arqueologia 2009-2010, Edicions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. pp. 153 a 184.

The iberian fortress of els Vilars

E. Junyent, J.C. Balasch, R.M. Poch 2012, The iberian fortress of els Vilars, Mid-meeting excursion guide, 14th International Working Meeting on Soil Micromorphology, Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida 2012

Els fossats de la fortalesa dels Vilars d’Arbeca (Catalunya, Espanya)

E. Junyent, A. Moya, Els fossats de la fortalesa dels Vilars d’Arbeca (Catalunya, Espanya).- RAP num.21 (2011)

L’accés fortificat i les portes en el sistema defensiu de la fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues)

Emili Junyent, Joan B. López, Andreu Moya i Enric Tartera, L’accés fortificat i les portes en el sistema defensiu de la fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues).- RAP num.19 (2009)

Dos hogares orientalizantes en la Fortalesa dels Vilars

GRUP D’INVESTIGACIÓ PREHISTÒRICA (2005), “Dos hogares orientalizantes de la fortaleza de Els Vilars (Arbeca, Lleida)”, en S. Celestino y J. Jiménez (Eds.), Actas del III Simposio Internacional de Arqueología de Mérida (2 vols.),Protohistoria del Mediterráneo Occidental: El Periodo Orientalizante (Mérida, 5-8 de mayo de 2003), Anejos de Archivo Español de Arqueología, XXXV, Mérida: 651-667.