1a FASE (1974-1986)

 El descobriment: una intervenció de urgència

  • 1974. L’“acadèmia” descobreix el jaciment.
  • 1985-1986. Es realitzen excavacions d’urgència. 1a i 2a campanyes d’excavació.
  • 1986. Descobriment de la muralla.