Breu història dels inicis de la recerca a la Fortalesa

Si bé l’existència de restes era coneguda d’antuvi pels habitants d’Arbeca, arqueològicament el jaciment fou descobert l’any 1975. No va ser, però, fins als anys 1985-86 que es van dur a terme les primeres intervencions, quan bona part de les fases ibèriques ja havien estat arrasades pels treballs agrícoles.

Testimoni central. 1985

A partir del 1987 passà a ser un projecte del Grup d’Investigació Prehistòrica de la Universitat de Lleida, el qual es dedica a estudiar l’evolució del poblament a la plana occidental catalana entre el tercer i el primer mil·lenni a. de la n. e. No fou fins al 1998 que va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. És a dir, en l’actualitat és un monument protegit per la llei i tutelat pel govern català.  L’excavació i buidament del gran fossat la tardor de 2007 ha retornat a la Fortalesa bona part de la seva antiga grandiositat i el descobriment encara més recent, a cavall entre 2008 y 2009, d’un altre fossat avançat davant de l’accés fortificat ens remet a les sorpreses que encara guarda el camp situat al  nord. Els treballs de consolidació i restauració es desenvolupen amb el suport dels departaments de Cultura i Treball de la Generalitat de Catalunya (Direcció General del Patrimoni Cultural i Servei d’Ocupació de Catalunya), la Diputació de Lleida (Institut d’Estudis Ilerdencs), l’Ajuntament d’Arbeca i els ministeris de Cultura i Foment.

Durant aquests anys les línies de recerca s’han englobat en un marc general d’investigació definit per diversos programes de R+D (recerca i desenvolupament) finançats pel Ministeri d’Educació i Ciència. L’ajuntament d’Arbeca i la Universitat de Lleida promouen el projecte de recuperació i presentació al públic del conjunt arqueològic.