Bibliografia

En aquest apartat trobaràs tota la bibliografia bàsica de Vilars

Bibliografia bàsica

ALONSO, N., AULINAS, M., GARCIA, M.T., MARTIN, F., PRATS, G., and VILA, S., Manufacturing rotary querns in the 4th century BC fortified settlement of Els Vilars (Arbeca, Catalonia, Spain). En D. Williams and D. Peacock (ed.), Bread for the People: The Archaeology of Mills and Milling. Proceedings of a Colloquium Held in the British School at Rome, 55-65.

ALONSO, N., GARCÉS, I., JUNYENT, E., LAFUENTE, A., LÓPEZ, J.B., MIRÓ, J.Mª., ROS, Mª.T., ROVIRA, C. (1996), "L'assentament de Els Vilars (Arbeca, les Garrigues): Territori, recursos i activitats productives", Actes de la Taula Rodona "Models d'ocupació, transformació i explotació del territori entre el 1600 i el 500 ANE a la Catalunya meridional i zones limítrofes de la Depresió de l'Ebre", Gala 3-5, Sant Feliu de Codines: 319-339.

ALONSO, N., JUNYENT, E., LAFUENTE, A, LÓPEZ, J.B. (1998), "Poder, símbolo y territorio: el caso de la fortaleza de Arbeca", Actas del Congreso Internacional. Los Iberos, Príncipes de Occidenta. Estructuras de poder en la sociedad ibérica, Centre Cultural de la Fundació "La Caixa", 12-14 de març de 1998, Barcelona: 98-107.

ALONSO, N., JUNYENT, E., LAFUENTE, Á., LÓPEZ, J. B. (coords.) (2003). Chevaux-de-frise i fortificació en la primera edat del ferro europea. Reunió Internacional. Lleida, 27-29 de març de 2003. Universitat de Lleida i Consell Comarcal del Segrià. Lleida.

ALONSO, N., JUNYENT, E., LAFUENTE, A. i LÓPEZ, J. B. (2005). Arbeca. La Fortalesa dels Vilars. Barcelona. Guies del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Barcelona.

ALONSO, N., JUNYENT, E., LAFUENTE, A., LÓPEZ, J. B. (2008), “Plant remains, storage and crop processing inside the Iron Age fort of Els Vilars d’Arbeca (Catalonia, Spain)”, Veget Hist Archaeobot, DOI 10.1007/s00334-008-0163-9.

ALONSO, N., JUNYENT, E., LAFUENTE, A., LÓPEZ, J.B., TARTERA, E. (2000), " La fortaleza de Arbeca. El proyecto Vilars 2000. Investigación, recuperación y socialización del conocimiento y del patrimonio", Trabajos de Prehistoria, 57/2: 161-173.

ALONSO, N., JUNYENT, E. i LÓPEZ, J. B. (2010). Arbeca. La Fortalesa dels Vilars. Guies del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Barcelona.

CURRÁS, A., ZAMORA, L., ALONSO, N., JULIÀ, R., JUNYENT, E., LÓPEZ, J. B., RIERA, S., MARQUÉS, M. A., MEZQUITA, F., ARMENGOL, J. (2010). “Landscape Evolution During the Last 3000 Years in a Semi-Arid Region (the Urgell Plain, Ebro Basin, NE Spain): Integration of Anthropogenic and Natural Sedimentary Records”. 1st Landscape Archaeology Conference: LAC2010. Institute for Geo- and Bioarchaeology (IGBA), Research Institute for the Heritage and History of Cultural Landscape and Urban Environment (CLUE) and the Cultural Heritage Agency (RCE) of the Netherlands at the VU University Amsterdam, 26th to 28th January 2010.

GARCÉS, I., JUNYENT, E., LAFUENTE, A, LÓPEZ, J.B. (1997), Vilars 2000. Una fortalesa ilergeta d'ara fa 2700 anys. Ajuntament d'Arbeca, Fundació 700 aniversari de la Universitat de Lleida, LLeida.

GRUP D’INVESTIGACIÓ PREHISTÒRICA (N. Alonso, A. Colet, M. Gené, X. Gómez, E. Junyent, A. Lafuente, J.B. López, A. Moya, E. Tartera, A. Vidal) (2003), “Caballos y hierro. El campo frisio y la fortaleza de Els Vilars d’Arbeca (Lleida, España), siglos VII-IV ane”, En N. Alonso, E. Junyent, A. Lafuente, J. B. López (Eds.), ‘Chevaux-de-frise’ i fortificació en la primera edat del ferro europea, Universitat de Lleida, Lleida: 233-274.

GIP, GRIHO (2004), “Arqueología virtual: la Fortaleza ibérica de Arbeca (siglos VIII-IV a.C.)”. En J. Guitart i J. Pera (Eds.), Arqueologia viva de les ciutats de l’antiguitat, Primer Simposi Patrimoni i Turisme Cultural, Lleida 4, 5 i 6 d’octubre de 2001, Institut d’Estudis Catalans i Patronat d’Arqueologia de Guissona, Barcelona: 213-233.

GRUP D’INVESTIGACIÓ PREHISTÒRICA (2005), “Dos hogares orientalizantes de la fortaleza de Els Vilars (Arbeca, Lleida)”, en S. Celestino y J. Jiménez (Eds.), Actas del III Simposio Internacional de Arqueología de Mérida (2 vols.), Protohistoria del Mediterráneo Occidental: El Periodo Orientalizante (Mérida, 5-8 de mayo de 2003), Anejos de Archivo Español de Arqueología, XXXV, Mérida: 651-667.

GRUP D’INVESTIGACIÓ PREHISTÒRICA, CASALS, C. (2003), “Projecte de recuperació i presentació al públic de la fortalesa d’Arbeca”, II Congrés Internacional sobre Museïtzació de jaciments arqueològics. Nous conceptes i estratègies de gestió i comunicació, Barcelona, 7, 8 i 9 d’octubre de 2002, Barcelona: 160-166.

JUNYENT, E. (2002). “La fortalesa d’Arbeca i Emporion. Dos escenaris de memòria virtual per a entendre la iberització”, ÀrnicaRevista del Consell de les Valls d’Àneu, 53, juny: 20-29.

JUNYENT, E. (2009). “El fossat, les defenses de la fortalesa dels Vilars d’Arbeca (segles V-IV a. de la n. e.) i la guerra ibèrica”. Patrimoni arqueològic i arquitectònic a les terres de Lleida. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya. Publicació digital. Dl: L59-2010.

JUNYENT, E. (2010). Ressenya a Fernando Quesada, Armas de la antigua Iberia. De Tartesos a Numancia, Esfera de los Libros, Madrid. Revista d’Arqueologia de Ponent 20: 305-309.

JUNYENT, E. (2011). “La musealización de yacimientos ibéricos”, ressenya del XII Curso de Arte y Arqueología Ibérica, Segura de la Sierra 6, 7 y 8 de mayo de 2010, Centro Andaluz de Arqueología Ibérica, Universidad de Jaén, Revista d’Arqueologia de Ponent, 21: 299-302.

JUNYENT, E., PÉREZ, A. (2003), L’antiguitat, d’Iltirta a Ilerda, a Història de Lleida, vol. 1, Pagès Editors, Lleida.

JUNYENT, E.; LÓPEZ, J. B.; MOYA, A.; TARTERA, E. (2009). “L’accés fortificat i les portes en el sistema defensiu de la fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues)”. Revista d’Arqueologia de Ponent, 19: 307-334.

JUNYENT, E.; POCH, R. Ma.; C. BALASCH, C.; SALA, R. (2011). “La Fortalesa de l’aigua. Els fossats i el pou dels Vilars d’Arbeca: primeres lectures”. Tribuna d’Arqueologia 2009-2010. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya, 153-184.

JUNYENT, E.; MOYA, A. (2011). “Els fossats de la Fortalesa dels Vilars d’Arbeca (Catalunya, Espanya)”. Revista d’Arqueologia de Ponent, 21: 93-120.

JUNYENT, E.; C. BALASCH; R. Ma. POCH (2012). The Iberian Fortress of els Vilars. Mid-Meeting Excursion Guide. 14th International Working Meeting on Soil Micromorphology 8-14 july 2012. Edicions Universitat de Lleida. Lleida.

JUNYENT, E., CASALS, C. (e.p.). “La fortaleza dels Vilars d’Arbeca. Conservació i socialització”, Fortificacions en el Patrimoni Defensiu, Jornades Internacionals sobre intervenció en el Patrimoni Arqueol.gic, Barcelona 15/18 desembre 2011, XXXIV Curset, Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Barcelona.

JUNYENT, E.; POCH, R. MA., BALASCH, C. (e. p.). “Water and defense systems in Els Vilars fortress (Arbeca, Catalonia, Spain): a multiproxy approach”, Cypsela 22, 2012.

LÓPEZ, J.B. (e. p.), L'evolució del poblament protohistòric a la Catalunya occidental. Models d'ocupació del territori i urbanisme, Monographies d'Archéologie Méditerranéenne, Lattes.

NIETO, A. (2012). Entre el consum i l’afecte. La interacció entre els animaals i les comunitats protohistòriques de la plana occidental catalana (segles VII-IV a.C.). Tesi doctoral inèdita. Universitat de Lleida.

NIETO, A.; GARDEISEN, A.; JUNYENT, E.; LOPEZ, J.B. (2010). “Inhumations de foetus d’équidés dans la forteresse du premier âge du Fer de Els Vilars (Arbeca, Catalogne)”. En A. Gardeisen, E. Furet, N. Boulbes (eds.) Histoire d’équidés, des textes, des images et des osMonographies d’Archéologie Méditerranéenne, hors série, 4,. Lattes: 125-148.

POCH, R. MA. (1998). “Estudi micromorfològic de tres mostres procedents de l’excavació arqueològica dels Vilars (Arbeca , les Garrigues)”, Ilerda Humanitats 52, 7-10.

POCH, R. M.; BALASCH, C.; JUNYENT, E. (2010). Micromorphological evidences for ponding regimes and water management of the moat of the Iberian site of Els Vilars (Catalonia). Abstract book of the International Working Meeting in Archaeological Soil Micromorphology. 17th-21st of may 2010. Brno, Czech Republic. Edited by Lenka Lisa. Prague: 29-31.

VIDAL, A., JUNYENT, E. (2007), “El Patrimonio Arqueológico Inmueble de la demarcación geoturística “Terres de Lleida”. Criterios de evaluación y modelos de actuación”, IV Congreso Internacional sobre musealización de Xacementos Arqueolóxicos. Conservación e presentación de xacementos arqueolóxicos no medio rural. Impacto social no territorio, Santiago de Compostela, 13, 14, 15 e 16 de novembro de 2006, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, Alcalá de Henares: 323-330.