Objectius i serveis del GIP

Els principals objectius i eixos de recerca del Grup es poden resumir en:

  • Reconstrucció històrico-arqueològica de la Prehistòria a la Plana occidental catalana
  • Desenvolupament de la recerca interdisciplinar aplicada a l’arqueologia
  • Protecció, restauració i difusió del patrimoni moble i immoble.
  • Socialització del coneixement científic adquirit 
  • Formació professional i promoció acadèmica de l’estudiantat