Activitats del GIP

En el marc dels projectes de treball, el grup realitza nombroses activitats tan de recerca com de difusió del patrimoni arqueològic.

Activitats de Recerca

  • Treballs de camp
  • Recerca Interdisciplinar
  • Publicacions
  • Workshops
  • Congressos

Activitats de difusió

  • Exposicions
  • Cicles de conferències