Línies de recerca

Els principals eixos de recerca del grup es poden resumir en tres grans grups:

 • A.- Investigació bàsica i aplicada
  • Prehistòria i Protohistòria
  • Paleoeconomia : activitats de producció i consum (agricultura, ramaderia, paleometal·lúrgia, ceramologia i indústria lítica)
  • Paleoecologia
  • Arquitectura i urbanisme
  • Arqueologia del poder (manifestacions materials de la coerció física i simbòlica i de la desigualdat social)
  • Arqueologia de la mort
  • Arqueologia espacial : prospecció. anàlisi territorial i evolució del poblament
  • Arqueologia experimental
  • Arqueobotànica : antracologia, carpologia, palinologia
  • Arqueofauna : Macro i micromamífers (anatomia dels animals, tafonomia i anàlisi genètica)
  • Antropologia física i genètica
  • Aplicacions informàtiques en la recerca : infografia 2D i 3D, bases de dades, realitat virtual i realitat augmentada
  • Mètodes de datació absoluta
 • B.- Recuperació, conservació, restauració, posada en valor del patrimoni
  • Fortalesa d'Els Vilars d'Arbeca (les Garrigues)
  • Oppidum Ibèric de Gebut (Soses, el Segrià)
  • Museu de Juneda (les Garrigues)
  • Centre d'Interpretació del Dòlmen de Reguers de Seró (Artesa de Segre, la Noguera)
 • C.- Comunicació científica, divulgació ciutadana i escolar
  • Comunicació científica
  • Visibilitat internacional
  • Organització de Workshops
  • Divulgació ciutadana i escolar
  • Estratègia comunicativa, presència en els medis
  • Programació diversificada en funció de diferents col·lectius
  • Programa didàctic del Camp d'Experimentació de la Protohistòria (CEP)
  • Col·laboració i accions conjuntes amb institucions i associacions culturals (IEI, MAC, Associació Amics dels Vilars...)
  • Organització d'activitats, exposicions, tallers, jornades de portes obertes, cicles de conferències, publicació de materials (guies, tríptics)
  • Participació en la Ruta dels Ibers