Revista d'Arqueologia de Ponent

El GIP forma part de la Unitat d’Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga del Departament d’Història de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida, que té en la Revista d’Arqueologia de Ponent (RAP) el seu instrument de comunicació científica.. S’edita mitjançant un conveni de col·laboració amb la Paeria-Ajuntament de Lleida i la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs des de l’any 1991.

RAP publica preferentement articles sobre Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la Península Ibèrica i sobre les seves relacions amb Europa i la Mediterrània, tant a nivell teòric i metodològic com de presentació de resultats d’excavacions, síntesis i estudis crítics. La llengua de la revista és el catalá i acepta articles en totes les llengües oficials de l’estat, així com en anglès, francès, italià i alemany. Aplica un sistema d’avaluació externa per cadascun dels treitaliàballs rebuts (revisió d’experts).

RAP Digital permet accedir -i desposar- al contingut de tots els números publicats.

Enllaç a RAP Digital