L'urbanisme i la seva evolució

La Fortalesa es va construir a la plana en un lloc triat amb molta cura, a prop de l’aigua que discorria pel fons i sobre les millors terres de conreu. La renúncia a ubicar-la sobre un turó seguint el costum tradicional implicava assumir els riscos d’un emplaçament vulnerable i l’esforç constructiu de proveir-se de pedra a més de 2 quilòmetres de distància. Era, però, una decisió ben meditada, atès que, a més dels avantatges esmentats, els permetria desenvolupar sense obstacles la Fortalesa preconcebuda, l’estructura urbanística i l’impressionant dispositiu defensiu.

L’urbanisme de les primeres fases: La primera edat del ferro i l’ibèric antic

La planta ovalada del recinte està traçada amb cordill. A la façana est, aquesta geometria, que el fossat va conservar, va ser modificada, ja que allà on s’ubica la porta principal un tram presenta un traçat recte i oblic que implica un retrocés de la línia de muralla.

L’urbanisme de l’ibèric ple

Com a conseqüència dels treballs agrícoles mecanitzats que van aplanar el terreny, bona part de la informació sobre les darreres fases de la Fortalesa es va perdre. Tanmateix, ens han arribat dades sobre una remodelació de l’estructura urbana, del fossat i altres elements. La major part d’aquestes dades es conserven al testimoni.