L’urbanisme de l’ibèric ple

Urbanisme ibericple
Vista del terç central del testimoni amb estances de l'ibèric ple a la dreta i el nou traçat del carrer a l'esquerra.
Com a conseqüència dels treballs agrícoles mecanitzats que van aplanar el terreny, bona part de la informació sobre les darreres fases de la Fortalesa es va perdre. Tanmateix, ens han arribat dades sobre una remodelació de l’estructura urbana, del fossat i altres elements. La major part d’aquestes dades es conserven al testimoni.
De fet, la disposició urbanística general de la Fortalesa que s’havia mantingut, encara que amb petites modificacions, des de la seva fundació fins al 450 a. de la n. e. va patir canvis dràstics durant l’ibèric ple. El mateix va succeir amb el sistema defensiu. 
 

El pou-cisterna

La nova estructura urbanística

Esplendor, decadència i l’abandonament