Els ramats

A partir de l’estudi de les restes òssies recuperades a l’excavació també és possible aproximar-se a l’activitat ramadera dels habitants dels Vilars. Els ramats estaven formats principalment per ovelles i cabres, en una proporció similar. L’estudi dels ossos permet reconèixer a quina edat es van sacrificar els animals. Sembla que l’explotació d’aquests ovicapris estava destinada prioritàriament al consum carni, encara que alguns animals podien reservar-se per a un aprofitament de la llana i de la llet. 

La segona espècie més abundant era el porc, d’una raça encara molt rústica, és a dir, més petita i de creixement més lent. Generalment, se’l sacrificava per al consum carni, tot i que hi havia una quantitat d’individus dedicats a la reproducció de la porcada. Els bovins eren també de talla reduïda i segurament s’explotaven sobretot com a força de treball o per obtenir-ne la llet, però tampoc no es pot rebutjar la possibilitat que alguns fossin aprofitats per la carn, tot i que no se sacrificaven els vedells. 

La presència de restes òssies de cavalls i ases és molt escadussera, sobretot perquè generalment no es consumien i un cop morien es llençaven a espais fora de la muralla. Tot i així, els dos animals han estat identificats entre els ossos recuperats. El cavall era un animal molt important per als habitants de la Fortalesa, tal i com ho demostren els enterraments rituals de fetus, que descriurem més endavant. 

Finalment, cal comentar la presència del gos, recuperat només en unes poques restes, però que també ha estat documentat de forma indirecta per les traces de mossegades que va deixar en alguns dels ossos d’ovicapris i porcs.