Els enterraments d’animals: ovelles i cabres

Aquesta pràctica respon al costum de fer ofrenes i sacrificis fundacionals destinats a posar l’habitatge o construcció sota la protecció de les divinitats. A la Fortalesa en dóna testimoni l’aparició, sota els paviments dels habitatges i algunes vegades incorporades a un mur mentre es construïa, de restes òssies d’algun animal, preferentment cabres i ovelles. És especialment significativa l’ofrena d’un gran vas, que en conté un altre de petit, enterrat abans de construir una de les cases de Vilars 0 just al lloc on després s’havia de construir la llar central.