Projecte de Recerca, recuperació patrimonial i socialització.

El que havia començat com una intervenció d’urgència els primers anys (1985-1987), aviat donà pas a la consolidació d’un equip i un projecte de recerca (1987-1992), i els resultats aconseguits els anys següents significaren un canvi d’estratègia, destinada a aconseguir la declaració com a BCIN (1993-1998). Posteriorment (1998-2009), va iniciar-se una revolució en la Fortalesa, aconseguida a través de fortes inversions que any rere any, van anant deixant pas a un nou objectiu rellevant: la posada en valor de les restes i la seva conversió en un autèntic Parc Arqueològic.

El projecte de recerca i posada en valor: recerca, conservació i musealització

Es pot afirmar que des d’aquell moment, els treballs de consolidació i restauració passen a ser prioritaris per contrarestar els riscos de degradació assumits per l’excavació extensiva i posar l’èmfasi en la recuperació patrimonial del lloc (1999-2003), amb la redacció l’any 2001 del Pla Director Vilars 2000, per encàrrec de la Direcció General del Patrimoni Cultural (N. Alonso, C. Casals, E. Junyent, A. Lafuente i J. B. López). Els quatre plans d’ocupació del SOC, Departament de Treball (2004 a 2007) i la subvenció del Ministerio de Cultura (2007) varen significar un període de treball intens i una presència continuada sobre el terreny, al temps que l’excavació i buidament del fossat contribuí decisivament a revelar l’excepcional monumentalitat de la fortificació. Al llarg d’aquests darrers anys (2009-2011), l’estratègia de posar en primer lloc la conservació i la socialització, tant del patrimoni com del coneixement, s’ha demostrat encertada, traduint-se en reconeixement social i institucional i en un important increment i diversificació del finançament. Ha calgut, però, ajustar la recerca a les diferents actuacions per neutralitzar perill que la dinàmica la convertís en subsidiària i els resultats han estat del tot satisfactoris.

Pasarel·la d'entrada porta nord Vista aèria de l'entrada al recinte Vista aèria barri sud i muralla

Criteris i pautes

El projecte d'intervenció, presenta diversos criteris tan d'actuació com de presentació, establerts amb anterioritat, i sempre seguint la legalitat vigent, que serveixen com a referents en les diverses actuacions sobre el nostre patrimoni.

Socialització: Model de posada en valor i equipament

La presentació al públic requeria un model de posada en valor de les restes i un seguit de infraestructures i equipaments per a fer-ho possible.

El Parc Arqueològic de la Fortalesa dels Vilars d’Arbeca

El resultat de tota la intervenció sobre el patrimoni ha d'esdevenir en un futur parc arqueològic que reuneixi diversos atractius lligats al jaciment, però que sobrepassi la simple visita al poblat.