La Fortalesa recupera la seva millor versió.

J. Martínez (text, imatges i edició)

Descarregar Pdf

Aquest mes de juny han finalitzat la segona fase de les tasques de recuperació de la Fortalesa emmarcades en el Projecte reduït de consolidació i restauració de la Fortalesa dels Vilars, efectes de la rubinada de 2019. Iniciada el passat mes de novembre, la segona fase ha renovat serveis, ha recuperat algunes estructures, ha millorat visitabilitat i ha rentat la cara al jaciment després de les dues inundacions d'octubre de 2019 i gener de 2020, i una posterior pandèmia que va retardar les actuacions 18 mesos.


Un cop va finalitzar la primera fase, corresponent a les actuacions arqueològiques prèvies, executada per l'empresa Iltirta Arqueologia, es va iniciar el procés de recuperació d'infraestructures afectades per les rubinades, que ha durat 6 mesos i que han rentat la cara del jaciment. En el següent llistat s'enumeren les principals actuacions ordenades cronològicament:


• S'ha recuperat i reconduït el traçat elèctric. S'han creat més punts d'accés de llum (pous de servei) i s'ha tornat a col·locar el cablejat que dóna llum a l'interior de la Fortalesa.
• S'ha reparat i netejat el tal·lus nord de la Fortalesa, que ara ha quedat cobert pe terra vegetal premsada a l'espera de les tasques d'enjardinament.
• S'ha substituït el 90% del traçat de drenatge d'aigües de l'interior del fossat. S'han substituït els tubs trencats, s'ha arranjat els pendents dels tubs que s'han aprofundit en alguns casos per a evitar possibles fractures per trànsit rodat. S'han reparat les arquetes i s'ha creat una nova baixant oberta des del drenatge intern vers el pou de sortida. Per finalitzar, s'ha recobert amb grava arrodonida (més drenant) les rases de drenatge per millorar-ne el servei
• S'ha substituït el 100% de la cobertura de presentació del fossat. S'eliminà en un primer moment les restes de fang i llot de les riuades, i s'ha generat una capa variable de 8/10 cm de sauló en tot el traçat excepte a les dues basses de captació d'aigua on, per la seva singularitat, s'han recreat amb grava de granulometria 20-50 mm.
• S'han reparat els fonaments de molts punts de l'escarpa inferior del fossat, tot generant fonaments en dames de formigó de gruixos variables. S'han reparat punts de despreniment de pedres i s'han rejuntat alguns punts més degradats del parament de l'estructura.
• S'ha refet un terç de la tanca perimetral metàl·lica (terç nord-est) i s'ha substituït per un mixt format per un mur de 70-80 cm de formigó rematats amb 1,30 metres de tanca metàl·lica. La funció principal és evitar la violència d'entrada d'aigua a la Fortalesa per evitar aragalls i destrosses per arrossegament. S'ha rematat el procés amb una cuneta per a evacuar adequadament l'aigua de pluja
• S'ha substituït l'escala-baixador de l'entrada nord i s'han recol·locat els elements metàl·lics que formaven la tanca superior de seguretat del talús del fossat.
• S'ha arranjat en grava el camí perimetral de la Fortalesa.

Galeria d'imatges


Tot i que resten alguns aspectes de l'enjardinament per a corregir, La Fortalesa gaudeix en l'actualitat d'un millor aspecte, molt més renovat i a l'espera de més visitants coincidint amb les activitats d'estiu programades en el calendari anual de l'Associació d'Amics de Vilars.