IMG_6603
Nou baixador per a la porta Nord
IMG_6290
Reparacions a l'aparell de l'escarpa
IMG_6338
Substitució del drenatge extern
IMG_6409
Substitució del drenatge intern
IMG_6299
Construcció mur basal tanca perimetral
IMG_6291
Mur perimetral al nord-est per bloquejar crescuda aigües
IMG_6532
Tancament nord-est complert (fonament, tanca i cuneta de desguàs)
IMG_6626
Camí perimetral acabat en grava