La Fortalesa es comença a recuperar del DANA

J. Martínez (text i edició)

Descarregar Pdf

Entre el 13 de setembre i el 22 d'octubre es va iniciar als Vilars, la primera fase d'execució del projecte: Projecte reduït de consolidació i restauració de la Fortalesa dels Vilars, efectes de la rubinada de 2019. Arbeca, Les Garrigues (Carme Casals, arquitecta i GIP), corresponent a les tasques arqueològiques prèvies, executat per l'empresa Iltirta Arqueologia, supervisada per el Grup d'Investigació Prehistòrica i sota l'empara i coordinació de l'Ajuntament d'Arbeca.

 

Els principals objectius d'aquesta fase han estat la neteja de les basses del fossat i la documentació i recuperació de l'angle nord - nord-oest del mateix, així com l'excavació i restitució del mur de contraescarpa que va quedar completament cobert per els materials (graves i llims) arrossegats pels efectes de la DANA.

 

S'han excavat i retirat els sòlids caiguts a les dues basses, així com la definició els seus perímetres, quedant a la vista en alguns casos, el perfil geològic que tancava les basses i que havia quedat cobert pel substrat caigut amb els anys, i danyat per alguna escorrentia superficial. Els espais van quedar a punt per a una posterior actuació que ha de dotar als espais de la presentació al públic definitiva, així com la reparació del sistema de drenatges d'aigua d’ambdues basses.

 

També s'ha realitzat una neteja a fons de la passarel·la d'entrada, tot extraient tot el material caigut durant la riuada, i substituint el drenatge existent per un de major capacitat. En alguns punts, com en la seva cara oest, ha quedat vist també el seu perfil geològic.

 

Finalment, les tasques en l'espai de fossat entre les basses i la passarel·la han servit per acabar d'extreure el llot i graves caigudes sobre el mur de contraescarpa M-917 i finalitzar l'excavació d'aquest sector, pendent des de la finalització de les obres de presentació del fossat el passat 2008. En l'extrem del mur, s'ha optat per excavar i eliminar el baixador de serveis a fi d'observar la dinàmica de sedimentació geològica i arqueològica fora dels límits del fossat.

 

Si bé la hipòtesi inicial es centrava en la possible aparició d'un espai d'entrada d’aigües al fossat ibèric, val a dir que les conclusions de la intervenció en aquest punt ara defineixen aquest espai com un possible sobreeixidor: un espai on l'aigua canalitzada pel fossat trobaria una sortida cap al nord-oest un cop superés la cota del substrat geològic. Tot i això, com sempre l'aparició de novetats i troballes obre la porta a la creació de noves qüestions i preguntes que queden per afrontar i que esperem trobar resposta ben aviat.

 

En l'actualitat s'han iniciat ja les tasques de la segona fase del projecte, amb la obra civil més potent que ha de substituir els elements deteriorats, arreglar els camins de pas, baixadors i escales, i netejar el drenatge del fossat. Esperem presentar-vos els resultats ben aviat.

 

Galeria d'Imatges