Final limit oest fossat
Límit fossat a l'oest de la passarel·la
M-917 net
M-917 abans de la restauració
Instal·lació tub drenatge darrera M-917
Tasques de restauració
M-917 acabat
El mur M-917 restituït
Bassa 12H un cop neta
La bassa nord en procés