Promotors, Patrocinadors, Col.laboradors

De 1985 fins a l'actualitat Vilars sempre ha comptat amb diversos col·laboradors, promotors i patrocinadors que han ajudat a que ara, el projecte de Vilars, sigui un dels més consolidats del país i un dels més actius. Aquí fem esment de tots aquells que han possibilitat que la Fortalesa es presenti espectacular en l'actualitat i amb molt potencial de cara al futur.

Promotors:

 • Ajuntament d'Arbeca
 • Universitat de Lleida
 • Generalitat de Catalunya

Direcció científica i tècnica:

 • Grup d'Investigació Prehistòrica
 • Carme Casals i Serrano (Arquitecte)

Col·laboradors:

 • Associació d'Amics de Vilars
 • Caixa de Tarragona (Catalunya Caixa)
 • La Caixa
 • Arbequina i secció de crèdit SCCL
 • Prefabricats Pujol

Patrocinadors:

 • Gobierno de España
 • Generalitat de Catalunya
 • Diputació de Lleida
 • Consell Comarcal de les Garrigues